Informace o nás

Občanské sdružení "František" IČ: 22675523
vzniklo v roce 2008 v obci Újezd u Uničova, aby přispívalo k rozšíření možností aktivního využití volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Vzniklo jako spontánní reakce farníků na odchod kapucínu z Újezdu. Kapucínský noviciát zde působil více než deset let a svou činností probudil v lidech potřebu aktivně se podílet na životě obce a být druhým prospěšný.  
    „František“ využívá prostory bývalého kláštera zejména v letním období, kdy umožňuje zájemcům organizovat jejich akce, pokud odpovídají zaměření daném stanovami. Organizuje také vlastní akce a to samostatně nebo ve spolupráci s obcí případně jinými složkami. Veškeré práce, spojené s těmito aktivitami vykonávají členové dobrovolně a bezplatně. Prostředky získané aktivitami jsou užívány k údržbě zařízení a k pořizování potřebného vybavení. Podrobněji je činnost sdružení popsána ve Zprávě o činnosti.
V období od V. valné hromady 15.12.2011 pracuje výbor o.s. „František" v tomto složení:

   Trajlinková Eva jednatelka
  Sokolová Olga zástupce jednatele
  Janků Simona členka výboru
  Káňa Pavel člen výboru
  Konupková Anna členka výboru
  Ullmannová Kristina členka výboru

Uvítáme vaše připomínky, nejlépe zaslané jako e-mail na frantisek.008@seznam.cz