Uskutečněné akce

30.10.2011 12:54

 

Rok 2011

První akcí v roce 2011 bylo třídenní setkání kněží, které proběhlo hned po neděli 2. ledna. I pro nás bylo přínosem, poznat jejich kolektiv a byli jsme rádi, že se jim u nás líbilo.

22. ledna proběhlo setkání členů a příznivců sdružení, kteří se konkrétně podíleli na akcích a potřebách sdružení. Malé pohoštění bylo odměnou za nijak nehonorovanou práci. Setkání bylo příležitostí prožít pěkný večer ve společnosti ochotných lidí.

V zimním období bývají prostory sdružení využívány jen málo a většinou jen mimořádně, protože nutnost vytápět celý klášter větší rozsah akcí neumožňuje. V únoru proběhla ještě rekolekce kněží a setkání terciářů.

Ani březen ještě větší akce neumožňoval. Pro děti byl ale připraven „minikarneval“ a proběhla třídenní duchovní obnova, kterou připravili bratři kapucíni, kteří do prostor bývalého kláštera rádi přijíždějí a které zde vždy rádi uvítáme. Obnova byla vítanou a dobrou přípravou na Velikonoce. Před Velikonocemi měli ve „Františku“ akci skauti z Olomouce a po Velikonocích zde mělo pobyt společenství rodin.

V květnu už bylo akcí víc. Bylo zde Společenství rodin, svou pobytovou akci měli studenti gymnázia, jeden víkend zde prožila skupina maminek a zúčastněnými byl vítán i dobře využit pobyt hendikepovaných. Největší květnovou akcí byl ale Jarní karneval, kterého se zúčastnilo hodně dětí i dospělých. Začal velkým tanečním rejem v maskách, pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. Připraveno bylo i dobré občerstvení a pro děti spousta dobrot.

Také červen už byl hodně využit. Proběhlo velké setkání spřízněných rodin, pobyt studentů gymnázia, víkend zde měli mladí, zajímající se o šerm, byl dán prostor pro rodinnou oslavu a jako už každoročně byly největší akcí Hody.

Uspořádání zajišťovalo opět sdružení „František“ spolu s obcí.    

 

 2010

    První velkou akcí v roce 2010 byl již tradiční "Farní ples",
z velké části připravovaný sdružením "František". Konal se 30. ledna.

    Podobně jako v minulém roce proběhla v únoru v prostorách o.s. kněžská rekolekce, při níž zázemí a pohoštění zajišťovali členové sdružení. V březnu (5.-7.) zde měla setkání františkánská mládež z Olomouce a před Velikonocemi nás navštívili kapucíni, z nichž někteří zde bydleli pokud zde byl klášter a uspořádali dvoudenní duchovní obnovu. Pro zúčastněné to bylo velké obohacení a vítané setkání se známými kapucíny.
    Po tři dny v dubnu pobývaly v objektu o.s. maminky z Přerova, ale další akce počaly až s příchodem teplejšího počasí, protože vytopení objektu, neobsazeného trvale, je značně náročné.

    Častější akce začaly letos 22. května dětským karnevalem. Pak proběhla pobytová setkání skupin, společenství rodin a duchovní seminář. V době 27.-30.5. proběhlo v objektu Františka setkání rodin ze Žďáru, další obdobná setkání proběhla od 3.6. a od 10.6. Setkání svých členů uspořádali 12.6. kapucínští terciáři a od 13.6. proběhl seminář skupiny z Krnova.

    Velkou akcí v roce 2010 byly opět Hody. Jejich uspořádání zajišťovalo sdružení spolu s obcí. Pro děti i dospělé byly připraveny hry, soutěže, poníci, různé zábavné atrakce, diskotance ZŠ, vystoupení tanečního souboru a nechyběla ani velká tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Gama a pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení. Počasí přálo, lidé se zúčastnili v ještě větším počtu než loni a dobře se bavili.

    Ve „Františku“ oslavily také tři rodiny přijetí 1. svatého přijímání dětí. V době 5.7.-9.7. uspořádalo sdružení Dětský tábor a ostatní čas prázdin byl plně využit akcemi  zájemců. Proběhl zde tábor z Bzence, setkání křesťanských rodin, duchovně sportovní pobyt skupiny Albeř z Prahy, setkání rodin z Ostravy, farnost z Olomouce zde uspořádala týdenní akci pro děti.
Navštívil nás i bratr František a beseda s ním byla příjemným setkáním s těmi, kteří ho znali z jeho dřívějšího působení v Újezdu.

    Největší akcí běhen září byl 25.9. Svatováclavský den, uspořádaný již tradičně hlavně s ohledem na děti. Zúčastnilo se ho hodně lidí a byl vítaným obohacením kulturního života obce.
Koncem října měla v objektu sdružení své soustředění schola z Bzence, která také předvedla v kostele pásmo „Popelka Nazaretská“ pro širší veřejnost.

    V Listopadu proběhne Duchovní obnova účastníků z Dómské farnosti z Olomouce
a  v prosinci již tradiční oslava sv. Mikuláše

—————

Zpět