ROK 2010

27.10.2011 19:02

První velkou akcí v roce 2010 byl již tradiční "Farní ples",
z velké části připravovaný sdružením "František". Konal se 30. ledna.

    Podobně jako v minulém roce proběhla v únoru v prostorách o.s. kněžská rekolekce, při níž zázemí a pohoštění zajišťovali členové sdružení. V březnu (5.-7.) zde měla setkání františkánská mládež z Olomouce a před Velikonocemi nás navštívili kapucíni, z nichž někteří zde bydleli pokud zde byl klášter a uspořádali dvoudenní duchovní obnovu. Pro zúčastněné to bylo velké obohacení a vítané setkání se známými kapucíny.
    Po tři dny v dubnu pobývaly v objektu o.s. maminky z Přerova, ale další akce počaly až s příchodem teplejšího počasí, protože vytopení objektu, neobsazeného trvale, je značně náročné. 

    Častější akce začaly letos 22. května dětským karnevalem. Pak proběhla pobytová setkání skupin, společenství rodin a duchovní seminář. V době 27.-30.5. proběhlo v objektu Františka setkání rodin ze Žďáru, další obdobná setkání proběhla od 3.6. a od 10.6. Setkání svých členů uspořádali 12.6. kapucínští terciáři a od 13.6. proběhl seminář skupiny z Krnova.

    Velkou akcí v roce 2010 byly opět Hody. Jejich uspořádání zajišťovalo sdružení spolu s obcí. Pro děti i dospělé byly připraveny hry, soutěže, poníci, různé zábavné atrakce, diskotance ZŠ, vystoupení tanečního souboru a nechyběla ani velká tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Gama a pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení. Počasí přálo, lidé se zúčastnili v ještě větším počtu než loni a dobře se bavili.

    Ve „Františku“ oslavily také tři rodiny přijetí 1. svatého přijímání dětí. V době 5.7.-9.7. uspořádalo sdružení Dětský tábor a ostatní čas prázdin byl plně využit akcemi  zájemců. Proběhl zde tábor z Bzence, setkání křesťanských rodin, duchovně sportovní pobyt skupiny Albeř z Prahy, setkání rodin z Ostravy, farnost z Olomouce zde uspořádala týdenní akci pro děti.
Navštívil nás i bratr František a beseda s ním byla příjemným setkáním s těmi, kteří ho znali z jeho dřívějšího působení v Újezdu.

    Největší akcí běhen září byl 25.9. Svatováclavský den, uspořádaný již tradičně hlavně s ohledem na děti. Zúčastnilo se ho hodně lidí a byl vítaným obohacením kulturního života obce.
Koncem října měla v objektu sdružení své soustředění schola z Bzence, která také předvedla v kostele pásmo „Popelka Nazaretská“ pro širší veřejnost.

    V Listopadu proběhne Duchovní obnova účastníků z Dómské farnosti z Olomouce a na prosinec připravuje sdružení „František“ již tradičně oslavu sv. Mikuláše.

—————

Zpět