Pravidelné akce

30.10.2011 07:16

Každé úterý od 15 hodin

pracovní a společenské setkání

Otevřeno všem, kteří chtějí pomáhat, nebo si jen popovídat u kávy nebo čaje ...
( Případnou změnu programu zjistíte na telefonním čísle 723 205 762 )

První úterý v měsíci

schůze výboru sdružení.

Pravidelné schůze jsou otevrěné všem členům a příznivcům sdružení.
Konají se od 18.15 hodin, většinou každé první úterý (možno ověřit na čísle 777 641 251)
Nepravidelné schůze jsou svolávány podle potřeby a probíhají jako uzavřené.

2. a 4. čtvrtek

hodina s biblí

Začíná v 17.30 krátkou adorací v kapli. Vlastní program pak pokračuje v hlavní budově.
Na hodinu je možno přijít i po adoraci - asi v 18 hodin.
Adorace je určena pro ty, kteří chtějí uctít Ježíše v eucharistii.
Jsou zváni všichni, kteří mají chuť objevovat a nechat se oslovit Písmem

Každé úterý od 17.30

mše svatá

Je pravidelně sloužena v kapli.
Případná změna (hlavně v období svátků) bude ohlášena.

První pátek v měsíci

mše svatá - hlavně pro děti

Mše jsou slouženy v kapli každý první pátek od 17.30
a jsou určeny hlavně pro děti.
Přede mší svatou - od 16.30 - je příležitost ke svátosti smíření.
V ostatní pátky mše svatá není.

Mše svaté, sloužené mimořádně, budou ohlášeny.

—————

Zpět