Pravidelné akce

27.10.2011 18:56

Úterý od 15.00 hodin
pracovní a společenské setkání
Otevřeno všem, kteří chtějí pomáhat, nebo si jen popovídat u kávy nebo čaje ...

( Případnou změnu programu zjistíte na telefonním čísle 723 205 762 ) 

První úterý v měsíci
- schůze výboru sdružení.
Je otevřena všem členům a příznivcům sdružení.
Koná se od 18.15 hodin, většinou pravidelně (možno ověřit na čísle 777 641 251)
Nepravidelné schůze jsou svolávány podle potřeby a probíhají jako uzavřené.

HODINA S BIBLÍ 
  Probíhá každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci.
Začíná v 17.30 krátkou adorací v kapli. Vlastní program pak pokračuje v hlavní budově.
Na hodinu je možno přijít i po adoraci - asi v 18 hodin.
Adorace je určena pro ty, kteří chtějí uctít Ježíše v eucharistii.
Jsou zváni všichni, kteří mají chuť objevovat a nechat se oslovit Písmem


V kapli: 

 

ZMĚNA

První pátek v měsíci od 17.30 hodin - mše svatá.
  Tyto mše svaté jsou určeny hlavně pro děti.
Od 16.30 hodin je příležitost ke svátosti smíření.
Ostatní pátky mše svatá není.
V úterý od 17.30 hodin - mše svatá pravidelně, jako dosud.
Případná změna (hlavně v období svátků) bude ohlášena.
Mimořádně sloužené mše svaté v kapli budou ohlášeny.

—————

Zpět